top of page

TERMÁLNE KÚPALISKO ŠTRAND - RELAX V LONE PRÍRODY

TERMÁLNE KÚPALISKO ŠTRAND

Emila Tatárika

Z histórie

V roku 1938, člen spolku československých šachistov, novozámocký učiteľ Emil Tatarik (1887 – 1957) v severnej časti mesta medzi dvomi ramenami rieky Nitra založil mestské kúpalisko – Štrand.

Emil Tatárik je jednou z najznámejších osobností v Nových Zámkoch, no málokto vie, že bol aj aktívnym šachistom. Narodil sa 16. februára 1887 v Ondrochove. Ako malé dieťa osirel, vyrastal v sirotinci v Budapešti. Vyštudoval učiteľský ústav v Ostrihome (Esztergomi Érseki Római Katolikus Tanítóképző-intézet), kde končil v roku 1906.

Do Nových Zámkov prišiel až po Prvej svetovej vojne, kde najprv pracoval v bratovej dielni ako medirytec. Skoro však získal miesto učiteľa v neďalekých Tvrdošovciach a od roku 1925 až do dôchodku učil v Nových Zámkoch.

Štrand od svôjho založenia prešiel mnohými zmenami a pôvodné prírodné kúpalisko postupne mení svoju tvár, ale naďalej ostáva  v srdci mnohých novozámámčanov ako oáza relaxu a oddychu v lone prírody.

bottom of page