top of page

TIPY PRE VOĽNÝ ČAS - 

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, ZAUJÍMAVÉ MIESTA NÁŠHO KRAJA

VOĽNÝ ČAS

Pár typov pre našich návštevníkov
Pripravili sme pre Vás pár zaujímavých videoukážok kam na výlet, kam za zábavou v Nových Zámkoch a v blízkom okolí. Pomôcť Vám v tom môže aj virtuálna mapa Nových Zámkov.

NOVÉ ZÁMKY sú nielen najväčším mestom Podunajska, ale aj kultúrnym centrom širokého regiónu Dolného Ponitria a stredného Podunajska. Návštevníci mesta NOVÉ ZÁMKY si dnes môžu vybrať z bohatej ponuky kultúrnych podujatí, ktoré sa v Nových Zámkoch počas roka organizujú. 

HISTÓRIA

Vznikli v 16. storočí na mieste štyroch Turkami zničených obcí. Na pravom brehu rieky v druhej polovici 16. storočia vyrástla kamenná šesťuholníková pevnosť, ktorá patrila k najmodernejším fortifikačným stavbám vtedajšej Európy.

„Čiernym obdobím“ sa pre Nové Zámky stal rok 1663, v ktorom Turci obkľúčili pevnosť a s dvestotisícovou armádou bojovníkov ju dobyli. Cisárske vojská ju oslobodili po dvadsaťdvaročnej tureckej okupácii. Oslobodenie Nových Zámkov sa stalo významnou udalosťou a oslavovalo sa vyzváňaním zvonov v celej Európe. Pevnosť však postupne strácala význam, a tak ju v rokoch 1724 až 1726 na rozkaz kráľa Karola III. zbúrali. Väčšina bastiónov má dodnes výraznú formu, ktorá umožňuje identifikáciu pôvodnej pevnosti na pláne mesta a vymedzenie uličnej siete usporiadanej do tvaru šesťuholníka.

PAMIATKY

Jednou z najkrajších kultúrnych pamiatok Nových Zámkov je kalvária z roku 1779 nachádzajúca sa na zachovanom bastióne Forgáchovej bašty. Dominantu námestia tvorí rímskokatolícky Kostol sv. Kríža postavený v rokoch 1584 a 1585. Pýchou mesta je barokové súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1749 - pamiatka na veľkú morovú epidémiu z roku 1740.

TIP NA VÝLET

Centrom oddychu a rekreácie Novozámčanov je lesopark Berek s viac ako 200-ročnými dubmi. 

NOVÉ ZÁMKY

Prechádzka novozámockou prírodou 

Dominantou Nových Zámkoch v 16. storočí bola už dnes neexistujúca pevnosť.  Z pevnosti nám zostali len dve malé "trosky" bývalých bášt.. V krátkom filme pripomíname slávnu históriu pevnosti.

NOVOZÁMOCKÁ PEVNOSŤ v 16. str.

bottom of page