top of page

TERMÁLNE KÚPALISKO ŠTRAND - RELAX V LONE PRÍRODY

TERMÁLNE KÚPALISKO ŠTRAND

Emila Tatárika

Termálna voda:

Termálna voda vyvierajúca z geotermálneho vrtu z hĺbky 1506 m dosahuje teploty 52°C. Termálny vrt bol vyhĺbený v roku 1982. Dominantnou zložkou vo vrte je A1 (82,10 %), ktorá udáva typ vody podľa Gazdovej klasifikácie, podľa ktorej je zachytená geotermálna voda zaradená do základného výrazného Na-HCO3 (sodík a hydrouhličitan) typu, s vysokou mineralizáciou M = 2313,0 mg.l-1.Termálna voda má blahodárne účinky na pohybové a nervové ústrojenstvo, reumatizmus ako aj na srdcovo-cievny systém.​

 

Katióny

mg.l-1

574,45

Katióny

Na+

K+

8,48

NH4+

7,02

Mg2+

2,01

Ca2+

5,06

Fe

Fe

0,231

Fe

Mn

0,009

Katióny

Anióny

mg.l-1

F-

1,83

Cl-

155,1

NO2-

<0,01

NO3-

2,2

SO42-

8,6

PO42-

0,171

HCO3-

1472,0

Fe

Celková tvrdosť

0,212

Mineralizácia

2313,0

bottom of page