1/24

Hygienické opatrenia:

AKO_SA_SPRAVAT_NA_KUPALISKU_OPR (1).jpg

Vážení návštevníci!
 

Prosíme Vás, aby ste počas pobytu v areáli Termálneho kúpaliska ŠTRAND Nové Zámky dodržiavali nasledovné opatrenia určené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

• Pri vstupe nie je potrebné predložiť doklad o teste, alebo o vakcinácii na COVID 19.

• V uzavretých priestoroch je povinné prekrytie horných dýchacích ciest.

 

• Pri vstupe je povinná dezinfekcia rúk. Dezinfekčné prostriedky nájdete označené a rozmiestnené pri vstupoch.

 

• Uprednostnite platbu kartou.

 

• Na voľných oddychových plochách je odporúčané dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či

domácností najmenej 2 m.

 

• Na miestach kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí napr. pred vstupom, pri pokladniach, pri bufetoch, sociálnych zariadeniach a pod. odporúčame prekrytie horných dýchacích ciest a dodržanie odstupov najmenej 2m medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností a častú dezinfekciu rúk.

Iné opatrenia:

Dezinfekcie interiérov a dotykových plôch budú vykonávané zvýšenou intenzitou v pravidelných intervaloch, prostriedkami s virucídnym účinkom.

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva je zakázané prevádzkovať pitné fontány.

Ďakujeme, že s Vašim zodpovedným prístupom chránite svoje zdravie aj zdravie ostatných návštevníkov!

Prajeme Vám príjemný pobyt v našom zariadení!